Welkom op onze website

Lionsclub “De Bernisse” heet u hartelijk welkom op onze website.

Wij zijn een serviceclub in de gemeente Nissewaard en als club richten wij ons op het organisateren van activiteiten ten behoeve van hulpbehoevenden lokaal in de regio, maar ook ver daar buiten zoals bv. activiteiten in Ghana. Onze club is vernoemd naar de rivier "de Bernisse" die de scheidingvormt tussen de vroegere eilanden Voorne en Putten.

Onze leden komen twee maal per maand bijeen in Spijkenisse. Gewoonlijk wordt er op tweede maandag van de maand een huishoudelijke vergadering gehouden; centraal staat dan het onderlinge contact van de leden en het voorbereiden en uitvoeren van projecten en activiteiten. Op de vierde maandag van de maand is er een informele bijeenkomst met een spreker of een bedrijfsbezoek.

De Stichting Activiteiten Lions De Bernisse beheert de gelden die bestemd zijn voor de goede doelen. Ook ziet zij toe op een correcte besteding van de gelden en een verantwoorde uitvoering van de projecten die worden ondersteund. De gelden worden ingezameld door middel van een grote diversiteit aan activiteiten die weer uitgevoerd worden door de leden van de club.

De Stichting Activiteiten Lions De Bernisse is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

De uitgestelde motortocht van 13 juni 2020 is definitief geannuleerd.

Projecten

 • Groot Nissewaards Dictee

  Groot Nissewaards Dictee

  Lionsclub De Bernisse organiseert, samen met het Taalhuis Nissewaard, voor derde maal een Groot Nissewaards Dictee.

 • Helikopter rondvluchten

  In september 2017 worden weer helikopter rondvluchten verzorgd met een start- en landingsplek op Voorne-Putten.

 • Motortocht Lionsclub De Bernisse

  Motortocht

  Eénmaal per jaar organiseert de club een toertocht, waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel.