Organisatiestructuur

Lionsclub De Bernisse is een vereniging met ongeveer 30 actieve leden, allen wonende op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten. Leden betalen contributie aan de vereniging en zorgen ervoor dat de organisatiekosten van de Lions uit eigen middelen worden betaald, zodat de kosten die voor goede doelen gemaakt worden niet ten koste gaan van de opbrengsten voor het goede doel.

De opbrengsten van activiteiten die bestemd zijn voor goede doelen worden gescheiden van de vereniging beheerd via de Stichting Activiteiten Lions De Bernisse. Zij ziet toe op een correcte besteding van de gelden en een goede verantwoording van de uitvoering van de projecten die worden ondersteund. De stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

Lionsclub "De Bernisse"

Het bestuur van de vereniging Lionsclub “De Bernisse” bestaat voor het fiscal year 2019-2020 uit:

President: Maarten Storm
Secretaris: Johan Bos
Penningmeester: Ben Janssen
Vice-President: Ad van der Bom
Imm. Past President: Wim van der Stelt
Director Activiteitencommissie: Ton van Dam
Director Programmacommissie: Gert Kabbedijk
Director Communicatie & Media: Alex Mooibroek

Stichting Activiteiten Lions De Bernisse

Het bestuur van de stichting bestaat uit een evental leden en wijst uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De bestuursleden van de stichting zijn allen lid van de vereniging Lionsclub "De Bernisse".

Het bestuur van de “Stichting Activiteiten Lions De Bernisse” bestaat uit:

Voorzitter: Paul Rijkse
Secretaris: Jan Simons
Penningmeester: Martijn Oosthoek
Lid namens de Act. cie: Ton van Dam
Lid: Cees Hage
Lid: vacant
Adviseur: Its van Staalduinen

 

Voor de bevoegdheden van bestuursleden geldt voor ieder stichtingsbestuurslid volgende de statuten: Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder of bestuurders.