Organisatiestructuur

Lionsclub De Bernisse is een vereniging met 11 actieve leden, allen wonende op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten. Leden betalen contributie aan de vereniging en zorgen ervoor dat de organisatiekosten van activiteiten ten behoeve van goede doelen uit eigen middelen worden betaald. De opbrengsten uit de activiteiten voor die goede doelen zijn dus netto opbrengsten. Zodoende kunnen we goede doelen maximaal steunen.

De opbrengsten voor goede doelen worden beheerd door de Stichting Activiteiten Lions De Bernisse. Zij ziet toe op een correcte besteding van de gelden en een verantwoorde uitvoering van de projecten die worden ondersteund. De stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

Lionsclub "De Bernisse"

Het bestuur van de vereniging Lionsclub “De Bernisse” bestaat voor het fiscale jaar 2023-2024 uit:

President: Jan de Rijke
Secretaris: Jan Kastelein
Penningmeester: Martijn Oosthoek
Vice-President: Vacant
Past President: Ad van der Bom

Stichting Activiteiten Lions De Bernisse

Het Stichtingsbestuur bestaat uit bestuurders die ieder lid zijn van de Lionsclub "De Bernisse".

Het bestuur van de “Stichting Activiteiten Lions De Bernisse” bestaat uit:

Voorzitter: Paul Rijkse
Secretaris: Jan Simons
Penningmeester: Martijn Oosthoek
Adviseur: Its van Staalduinen

 

De bestuursleden van het stichtingsbestuur zijn volgens de statuten gezamenlijk bevoegd: