Er zijn verschillende soorten Lionsclubs. We kennen clubs met uitsluitend mannelijke leden, met uitsluitend vrouwelijke leden en ook gemengde clubs. De club bepaalt bij de oprichting wat voor een soort club men wenst te worden. Lionsclub “De Bernisse” is een mannenclub.

Lion wordt men op uitnodiging. Ieder lid mag een nieuw kandidaat lid aan de ledencommissie voorstellen.
Toch nodigen wij belangstellenden uit om zich te melden bij één van de leden of bij de secretaris via het mailadres: de.bernisse@lions.nl
Een kennismakingsgesprek of een vergadering bijwonen is in overleg altijd mogelijk.

Een Lionsclub kent leden uit vele beroepen en een ruime leeftijdsspreiding, niet zelden zijn er drie of soms vier generaties vertegenwoordigd in een club. Bij Lionsclub “De Bernisse” is het jongste lid 29 en het oudste lid 82 jaar. Juist die diversiteit maakt het samenwerken heel boeiend.