Er zijn verschillende soorten Lionsclubs. We kennen clubs met uitsluitend mannelijke leden, met uitsluitend vrouwelijke leden en ook gemengde clubs. De club bepaalt bij de oprichting wat voor een soort club men wenst te worden. Lionsclub “De Bernisse” is een mannenclub.

Lion wordt men op uitnodiging. Ieder lid mag een nieuw kandidaat lid aan de ledencommissie voorstellen.
Toch nodigen wij belangstellenden uit om zich te melden bij één van de leden of bij de secretaris via het mailadres: de.bernisse@lions.nl
Een kennismakingsgesprek of een vergadering bijwonen is in overleg altijd mogelijk.