Er zijn verschillende soorten Lionsclubs. We kennen clubs met uitsluitend mannelijke of uitsluitend vrouwelijke leden. Maar er zijn ook gemengde clubs. De club bepaalt bij de oprichting wat voor een soort club men wil worden. Lionsclub “De Bernisse” is een mannenclub met verschillende achtergronden, beroepen en leeftijden. Die diversiteit maakt het interessant om samen te werken voor goede doelen. Ieder vanuit zijn eigen kunnen en tegelijkertijd staan we voor het motto: "We Serve"

Een lid van een Lionsclub wordt Lion genoemd. Lion wordt men op uitnodiging. Ieder lid mag een nieuw kandidaat-lid aan de ledencommissie voorstellen. Zodra een kandidaat-lid is voorgesteld en er geen bezwaren zijn dan volgt de kennismaking met de club(leden). Zowel het kandidaat-lid als de club zelf kunnen besluiten niet verder te gaan. Als er wederzijdse belangstelling is, wordt het kandidaat-lid als lid in de club opgenomen en mag zich Lion noemen. 
Langs deze weg nodigen wij belangstellenden uit om zich te melden bij één van de leden of bij de secretaris van de club via het mailadres: de.bernisse@lions.nl
Een kennismakingsgesprek vooraf of een vergadering bijwonen is in overleg altijd mogelijk.