Over de ANBI stichting

De opbrengsten van activiteiten die door Lionsclub "De Bernisse" worden georganiseerd en bestemd zijn voor goede doelen worden gescheiden van de vereniging beheerd via Stichting Activiteiten Lions De Bernisse. Zij ziet toe op een correcte besteding van de gelden en een goede verantwoording van de uitvoering van de projecten die worden ondersteund. De stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

 

Naam van de instelling

Stichting Activiteiten Lions De Bernisse, statutair gevestigd in de gemeente Nissewaard.
KvK nummer: 24308118
RSIN nummer: 809133404

Rechtsvorm instelling

De instelling is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Doelstelling

Het mogelijk maken en ondersteunen van charitatieve, sociale en of culturele activiteiten en initiatieven in regionaal, nationaal of internationaal verband, een en ander in de meest ruimte zin van het woord. Daaronder kan ook worden begrepen het verlenen van hulp aan individuen of organisaties, dan wel het samenwerken met individuen of organisaties die soortgelijke en aanverwante doelen hebben.

Beleidsplan

De stichting kijkt kritisch naar de wijze waarop zij ondersteunt, dat kan financieel, materieel of immaterieel zijn, waarbij zij in de ondersteuning het verschil wil maken. Het verschil kunnen maken is per aanvraag maatwerk. Er wordt gekeken naar het maatschappelijk belang, noodzaak en of de ondersteuning uniek kan zijn.

Beloningsbeleid

De stichting kent geen beloningsbeleid. Alle bestuursleden vervullen hun functie om niet en op eigen kosten. Als er sprake is van gemaakte kosten ten behoeve van de stichting dan worden deze wel vergoed.

Verslag activiteiten

Download hieronder de goedgekeurde jaarverslagen over de afgelopen jaren: