In Ghana zijn in de loop der jaren heel veel projecten uitgevoerd. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw kwamen leden van onze club bij toeval in contact met mensen in het dorp Yikpabongo in Komaland. Zij wonen in een bijna vergeten gebied in het uiterste noorden van Ghana, dat uiterst moeilijk bereikbaar was en ook de overseas area werd genoemd (achter de rivier de Sissliy, een zijrivier van de Volta). Ghana is een arm land, maar de omstandigheden in Komaland waren van een ver overtreffende trap. Niemand sprak de landstaal Engels, een onbegrijpelijke stammentaal zorgde ervoor dat men nauwelijks met de rest van Ghana kon communiceren.

Leden van onze lionsclub kwamen in het bestuur van de Stichting Ghana Medical Support en samen met die Stichting werden er plannen gemaakt om de bevolking van Komaland te helpen.

De afstand en de bereikbaarheid waren een belemmering, maar zeker geen onoverkomelijkheid. Allereerst werd er een klein hospitaal gerealiseerd, later een school, onderwijzerswoningen. Schoolboeken werden verstrekt en er werd een heuse weg (Piet van Kampenweg) aangelegd om het gebied ook in het regenseizoen nog enigszins bereikbaar te maken. Kinderen werden ondersteund bij de vervolgopleiding en op vele manieren werden er lokaal kleinere en grotere projecten ondersteund. Ook North Sea Lions, Cordaid  en vele andere donateurs en sponsoren hebben Lionsclub “De Bernisse” in belangrijke mate gesteund bij de realisatie van deze projecten.

Anno 2012 zijn er in het dorp Yikpabongo, honderden kinderen die goed Engels spreken, goed kunnen rekenen en iets van moderne landbouw, hygiëne en voedingsleer afweten. Deze kinderen hebben een goede kans om het beter te krijgen dan hun ouders. De werkzaamheden zijn steeds uitgebreid. Inmiddels zijn er ook in de dorpen Zugpeni en Tuvuu in Komaland, projecten gerealiseerd.

In 2014 hebben wederom leden van Lionsclub “De Bernisse” de streek bezocht om te bekijken hoe het staat met de diverse projecten en de ontwikkelingen bij de studies van de kinderen. Tevens heeft de lokale bevolking op een gepaste en indrukwekkende wijze het overlijden van Wim Heijboer herdacht.
In december 2014 hebben de leden van club besloten geld ter beschikking te stellen voor de aanschaf van een motorfiets t.b.v. de verbetering van de de medische zorg in Komaland in het noorden van Ghana.

In de jaren daarop zijn door Lionsclub De Bernisse motortoertochten georganiseerd om van de opbrengst daarvan nog twee motoren aan te schaffen. Tevens is de opbrengst van een motortoertocht besteed aan onderhoud van en reparatie aan deze motoren die intensief worden gebruikt in veelal onbegaanbaar gebied.

    Op bezoek in Ghana  Naambord  Feest