Muziek makenProjecten in Bali

Met het Indonesische eiland Bali onderhield Lionsclub “De Bernisse” nauwe contacten.
In de loop der jaren heeft de club belangrijke bijdragen geleverd aan de realisatie van twee weeshuizen te weten Ebenhaezer en Elisama en aan een Dovenschool.

Mede dankzij de ondersteuning Lionsclub “De Bernisse” (en ook van Cordaid) konden er gebouwen gerealiseerd worden om een aantal van de vele weeskinderen op Bali een thuis te bieden.

Voor de dovenschool zijn er instrumenten en andere hulpmiddelen vanuit Nederland naar Bali gestuurd.

Naast de genoemde grote projecten werden ook een aantal kinderen in de gelegenheid gesteld om een opleiding bij het voortgezet onderwijs te volgen. Sommigen hebben zelfs een universitaire opleiding afgerond en kregen daardoor een kans op een beter bestaan.

 

Dit project is inmiddels afgesloten.

   Eten  Bloemen in Bali  Rugzakken